Hướng dẫn sử dụng máy lắc Vortex VELP TX4

Hướng dẫn sử dụng máy lắc Vortex VELP TX4 Hướng dẫn sử dụng máy lắc Vortex VELP TX4 Máy lắc trộn Tx4 phù hợp cho các phòng thí nghiệm. Núm điều khiển,...