AZ 8372 Salinity Pen có các tính năng

AZ 8372 Salinity Pen có các tính năng AZ 8372 Salinity Pen có các tính năng Có màn hình LCD hiển thị lớn, chữ hiện rõ ràng, với màn hình kép để cập...