Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D

Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D

Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D

Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D
Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D

– Sau đây là một số ví dụ về cách kết nối bộ ghi TR-7W với mạng. Vui lòng chọn phương thức kết nối phù hợp với môi trường mạng của bạn.

–  Kết nối với HUB để liên lạc nội bộ được tạo ra bởi HÃNG T&D

–  Để đảm bảo kết nối đúng, đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn.

kết nối mang LAN
kết nối mang LAN

– Kết nối trực tiếp với PC để liên lạc

–  Nếu không thể liên lạc với cáp LAN được cung cấp; vui lòng mua riêng cáp LAN.

–  Để đảm bảo kết nối đúng, đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn.

–  Kết nối với mạng LAN không dây trên TR-72WB hoặc TR-71WB

– Bằng cách lắp thẻ LAN không dây vào TR-7W, có thể thực hiện liên lạc ở những nơi khó nối dây LAN hoặc gặp rắc rối.

kết nối mang không dây
kết nối mang không dây

– Để đảm bảo kết nối đúng, đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn.

– Kết nối Internet

– Để kết nối TR-7W với Internet, trước tiên bạn phải thiết lập môi trường kết nối Internet. – –  – Bằng cách sắp xếp với nhà cung cấp cho một đường dây và nhận địa chỉ IP và tên miền toàn cầu. Ngoài ra, nếu cần, hãy tạo tất cả các cài đặt máy chủ tên miền và / hoặc bộ định tuyến.

– Để biết thêm chi tiết về các cài đặt khác nhau, tốt nhất, nếu có, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn. – Để biết thêm chi tiết về địa chỉ IP và tên miền toàn cầu, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của bạn.

– Sau đây là những ví dụ về kết nối phương pháp. Vui lòng chọn phương thức kết nối phù hợp với môi trường mạng của bạn.

– Ví dụ kết nối

– Sử dụng TR-7W trên Internet

– Trong trình duyệt máy tính của bạn

– Hãy mở địa chỉ toàn cầu đã được gán cho TR-7W. (ví dụ: 123.456.789)

 Gọi lên thông qua nhà cung cấp hoặc bộ định tuyến. Dữ liệu được trả về từ TR-7W.

kết nối internet
kết nối internet

– Sử dụng tên miền (ví dụ: tr-7w.net)

– Từ trình duyệt máy tính của bạn, mở tên miền. (ví dụ: tr-7w.net)

– Tên miền sẽ được chuyển đổi thành địa chỉ IP toàn cầu bởi máy chủ DNS và TR-7W sẽ được gọi.

– Dữ liệu được trả về từ TR-7W.

– TR-7W truy cập máy chủ SMTP và gửi thư. Máy chủ SMTP cung cấp thư nhận được.

   Máy tính nhận thư từ máy chủ thư POP.

Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D
Kết nối mạng cho nhiệt kế TR-7 T&D

– Để nhận thư, cần có máy chủ thư SMTP và máy chủ thư POP hoặc IMAP nằm trên mạng LAN.

– Gửi thư Internet dữ liệu và thông tin sẽ được gửi qua Gmail của bạn.

– TR-7W truy cập máy chủ SMTP và gửi thư. Máy chủ SMTP cung cấp thư nhận được.

– Máy tính nhận thư từ máy chủ thư POP.

– Vui lòng thực hiện tất cả các cài đặt bộ định tuyến (LAN) cần thiết.

Liên hệ Mr Tron 0938 222 991 qua ZALO – VIBER – FACEBOOK để được tư vấn trực tiếp

Đánh giá