Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132

Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132

Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132

Máy đo pH-ORP AD 132
Máy đo pH-ORP AD 132

Chức năng của các phím

Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132
Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132
 1. Giá đở đầu dò
 2. ON/OFF Chức năng tắt và mở máy
 3. HOLD/CLR Chức năng tự động đọc giá trị đo khi giá trị này ổn định và dùng xóa dữ liệu đã lưu
 4. CAL/SETUP Chức năng chuẩn máy và cài đặt thông số cho máy
 5. CFM/GLP chức năng xác nhận giá trị cài đặt và cài đặt thông số xuất kết quả theo chuẩn GLP
 6. SHIFT Chức năng sử dụng phím phia dưới
 7. ▲/PAPER Chức năng thay đổi giá trị khi cài đặt thông số cho máy
 8. ▼/PRINT ▲/PAPER Chức năng thay đổi giá trị khi cài đặt thông số cho máy
 9.  RANGE Chức năng chuyễn đổi đơn vị đo
 10. STORE/MRCL Chức năng lưu dữ liệu và gọi lại giá trị đã lưu
  vị trí kết nối điện cực Ad132
  vị trí kết nối điện cực Ad132
 11. Màn hình LCD
 12. Cổng kết nối máy tính RS232
 13. Cổng kết nối điện cực pH hoặc ORP
 14. Cổng kết nối đầu dò nhiệt độ
  kết nối điện cực AD132
  kết nối điện cực AD132
Chuẩn lại máy đo pH-ORP cầm tay AD132
 • Tháo nắp bảo vệ điện cực pH
 • Rửa sạch điện cực pH bằng nước sạch và lau khô bằng khăn giấy
 • Nhấn nút CAL màn hình hiện thị “7.01” phía dưới góc phải màn hình, nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch pH 7.01, đợi cho tới khi màn hình xuất hiện nhấp nháy “CFM” phía dước góc bên trái màn hình, nhấn phím “CFM” để xác nhận.
 • Màn hình sẽ chuyển sang pH 4.01 phía dưới góc phải màn hình. Lấy điện cực pH và đầu dò nhiệt độ ra khỏi dung dịch pH 7.01và rửa sạch điện cực pH bằng nước sạch và lau khô bằng khăn giấy.
 • Nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch pH 4.01, đợi cho tới khi màn hình xuất hiện nhấp nháy “CFM” phía dước góc bên trái màn hình, nhấn phím “CFM” để xác nhận.
  Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132 - khởi động thiết bị
  Hướng dẫn sử dụng máy đo pH-ORP cầm tay AD132 – khởi động thiết bị
 • Sau khi nhấn phím “CFM” màn hình sẽ chuyển sang pH 10.01 phía dưới góc phải màn hình.
 • Nếu tiếp tục chuẩn pH 10.01 lấy điện cực pH và đầu dò nhiệt độ ra khỏi dung dịch pH 4.01và rửa sạch điện cực pH bằng nước sạch và lau khô bằng khăn giấy. Nhúng điện cực pH và đầu dò nhiệt độ vào dung dịch pH 10.01, đợi cho tới khi màn hình xuất hiện nhấp nháy “CFM” phía dước góc bên trái màn hình, nhấn phím “CFM” để xác nhận.
 • Nếu không tiếp tục chuẩn thì nhấp phím “CAL”. Máy sẽ thoát ra khỏi chế độ chuẩn và chuyển sang chế độ đo.
 • Quy trình chuẩn máy hoàn thành.
BẢO QUẢN ĐIỆN CỰC pH: Rửa sạch điện cực sau khi sử dụng. Ngâm điện cực vào dung dịch bảo quản KCL 3M (chăm vào nắp điện cực khi dung dịch KCL 3M hết)

– Xem thêm thông tin của sản phẩm 

– Mọi chi tiếc xin liên hệ với chúng tôi. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KHANG KIÊN. 

– Hoặc liên kết FACEBOOK, ZALO qua sdt 0938 222 991

Đánh giá