Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413

Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413

– Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413 với kinh nghiệm lâu năm

  1. Chức Năng Các Phím Máy Đo Tốc Đội Gió

Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413 - maydothinghiem.com.vn - 0938 222 991
Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413 – maydothinghiem.com.vn – 0938 222 991

+ Nút Power : Bật / tắt máy hay chức năng di chuyển xuống

+ Nút HOLD/RECALL : giữ cố định giá trị đo / gọi giá trị lưu trữ trong bộ nhớ

+ Nút MAX / MIN : đọc giá trị MAX / MIN / AVG

+ Nút Auto Shut-off : tắt/mở chức năng tự động tắt nguồn hay chức năng di chuyển lên

+ Nút ESC/REC : chức năng thoát về phần trước / chức năng ghi dữ liệu

+ Nút SET/Backlight : mở đèn hình nền hay mở chức năng cài đặt thông số

+ Nút Enter/Unit : phím xác nhận / phím chuyển đổi đơn vị

– Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413 đơn giản dễ hiểu 

  1. Cách Đo :

2.1. Mở Nguồn / Tắt Nguồn :

+ Ấn nút Power 01 lần để mở nguồn

+ Ấn nut Power trong 01 giây để tắt nguồn

2.2. Mở / Tắt Hẹn Giờ Tắt Nguồn :

+ TM-413 sẽ tự động tắt nguồn sau 15 phút, nếu không có bất cứ sự tác động nào của người dùng .

+ Ấn giữ nút Auto Shut-off  trong 01 giây để mở / tắt chế độ tự động tắt nguồn

2.3. Tắt / Mở Đèn Hình Nền :

+ Ấn nút SET/Backlight 01 lần để mở đèn hình nền

+ Ấn nút Backlight thêm 01 lần để tắt đèn hình nền

2.4. Tự Động Tắt/Mở Đền Hình Nền:

+ Người sử dụng có thể cài đặt mở/tắt chế độ tự động tắt đèn hình nền sau 30 giây.

+ Ấn và giữ nút SET/Backlight trong 01 giây để vào chế độ cài đặt thiết bị .

+ Ấn phím chức năng di chuyển lên / xuống đến chức năng BLIGHT

+ Ấn nút Enter/Unit để vào cài đặt chức năng Backlight .

+ Chọn chế độ on / off để mở / tắt chức năng tự động tắt đèn hình nền sau 30 giây.

+ Ấn nút Enter/Unit để kết thúc việc cài đặt và thoát khỏi chế độ cài đặt.

2.5. Chuyển Chế Độ Hiển Thị Của Màn Hình Phụ:

+ Ở chế độ đo bình thường, ấn phím mũi tên di chuyển lên / xuống để xem thông số lưu lượng / nhiệt độ  / độ ẩm

2.6. Chuyển Đổi Đơn Vị máy đo Tenmars TM-413

+ Ấn giữ nút  Enter/Unit trong 01 giây để bắt đầu thay đổi đơn vị đo

+ Ở chế độ bình thường, ấn giữ nút Enter/Unit để thay đổi đơn vị đo của màn hình chính .

+ Dùng phím mũi tên di chuyển lên / xuống để chọn giá trị cần thay đổi

+ Ấn Enter/Unit xác nhận sự thay đổi.

+ Nếu muốn thay đổi đơn vị màn hình phụ, ấn giữ nút Enter/Unit thêm 01 lần nữa .

+ Dùng phím mũi tên di chuyển lên / xuống để chọn giá trị cần thay đổi.

+ Ấn Enter/Unit xác nhận sự thay đổi.

– Hướng dẫn sử dụng máy đo gió TENMARS TM-413 liên hệ 0938 222 991 

2.7. Giữ Cố Định Giá Trị Đo :

+ Ấn nút HOLD 01 lần để giữ cố định giá trị đo

+ Ấn nút HOLD thêm 01 lần để trở lại chế độ đo ban đầu

2.8. Chức Năng MAX / MIN / AVG :

+ Sau khi khởi động TM-413 , thiết bị sẽ ở chế độ đo bình thường

+ Ấn giữ nút MAX / MIN để bắt đầu chế độ hiển thị giá trị MAX / MIN / AVG.

+ Ấn nút MAX / MIN 01 lần để xem giá trị MAX

+ Ấn nút MAX / MIN thêm 01 lần để xem giá trị MIN

+ Ấn nút MAX / MIN thêm 01 lần để xem giá trị AVG

+ Ấn nút HOLD trong 01 giây để thoát chức năng ghi giá trị MAX / MIN / AVG.

2.9. Cài Đặt Chức Năng Tính Lưu Lượng :

+ Ở chế độ bình thường , màn hình phụ sẽ hiện thị giá trị lưu lượng.

+ TM-413 sẽ tính giá trị lưu lượng dựa trên sự cài đặt thông số diện tích của người sử dụng.

+ Cài đặt diện tích :

        – Ấn giữ nút SET/Backlight để vào chế độ cài đặt .

        – Ấn phím mũi tên di chuyển lên / xuống để chọn chế độ cài đặt diện tích AREA . 

        – Ấn nút ESC / Unit : để  thoát / vào chế độ cài đặt diện tích AREA.

        – Ấn phím mũi tên di chuyển lên / xuống để tăng / giảm diện tích.

        – Ấn ENTER / Unit để hoàn tất việc cài đặt diện tích

+ Thay đổi đơn vị diện tích :

        – Trong chế độ cài đặt diện tích , ấn giữ phím ENTER / Unit để chọn đơn vị m2 / ft2.

2.10. Chức Năng Ghi Dữ Liệu :

+ Tại chế độ đo bình thường , để ghi dữ liệu vào bộ nhớ , ấn nút ESC/REC trong 01 giây để bắt đầu chế độ ghi .

+ TM-413 có khả năng lưu trữ 99 kết quả đo .

2.11. Xoá Bộ Nhớ :

+ Khi nay bộ nhớ và muốn xoá kết quả đo , ấn giữ phím SET/Backlight để vào chế độ cài đặt .

+ Ấn phím mũi tên di chuyển lên / xuống để đến chức năng xoá bộ nhớ CLEAR

+ Ấn Enter/Unit để vào bên trong chức năng xoá bộ nhớ CLEAR .  Chọn YES và ấn ENTER/Unit xác nhận

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ Mr Đẳng 0938 222 991 ZALO – VIBER – FACEBOOK

Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp 

Đánh giá